" Psychiatra mojego syna zasugerował, aby przepisać mu lek przeciwdepresyjny z powodu objawów depresji. Mój syn powiedział, że czuje się przygnębiony i ma pewne niepokojące myśli i uczucia. Przedyskutowałem z psychiatrą, co właściwie miało się zmienić poprzez przyjmowanie leków, a on wyjaśnił, że poprzez zmianę zachowania na szczęśliwsze, zbiorowe szczęśliwe doświadczenia stworzą pozytywne przesłania, które przyćmią te negatywne w podświadomości.

"Oczywiście moją pierwszą myślą było to, dlaczego nie usunąć negatywów i nie wprowadzić pozytywów za pomocą Terapii T3[Belief Code™]? Porozmawiałem o tym z moim synem i zapytałem go, czy chciałby, abym pracował nad nim przy użyciu Terapii T3 [Belief Code], w której zdobywam certyfikat. Zgodził się, a ja zabrałem się do pracy, znajdując trzy systemy, które zawierały komunikaty, które zachowywał i wyrażał słowami. Tydzień później zapytałem go w skali od 0 do 10, jak ocenia swoją depresję, a on odpowiedział 0. W ciągu tygodnia wrócił do spotykania się ze starymi przyjaciółmi i optymistycznie patrzył w przyszłość. Naprawdę niesamowite!"

~Peg Sutherland, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.