Jest to piąta z sześcioczęściowej serii, określająca główne zaburzenia równowagi, którymi zajmuje się Body Code.

Celem Body Code™ jest zidentyfikowanie podstawowych przyczyn dyskomfortu, choroby i cierpienia w ciele i duchu. Odbywa się to poprzez lokalizowanie i uwalnianie nierównowagi. Nierównowagi te można podzielić na sześć głównych typów. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z Body Code, możesz się zastanawiać, czym są nierównowagi. Jedną z sześciu kategorii jest obwód lub system, odnoszący się do systemów energetycznych ciała, w tym czakr, meridianów oraz obwodów energetycznych narządów i gruczołów. Przyłącz się do nas, aby pogłębić definicję nierównowagi Obwodu lub Systemu, którą możesz znaleźć podczas praktyki Body Code!

Czym jest brak równowagi obwodowej lub systemowej w Body Code?

Brak równowagi może być stworzony w obwodach i systemach ciała przez wiele różnych rzeczy! Nasze ciała istnieją w delikatnej równowadze i jeden mały problem może łatwo zakłócić tę równowagę, powodując dyskomfort i cierpienie. Używając Body Code, możemy zidentyfikować specyfikę Systemu lub Obwodu, który musi być zaadresowany, aby przywrócić ciało do równowagi. Kiedy ciało jest w równowadze, może łatwiej się uzdrowić, potencjalnie rozwiązując problemy na zawsze! Te Systemy i Obwody obejmują:

  • Rozłączenie

Jeśli gdzieś w ciele jest Rozłączenie, to problemy na pewno się pojawią! Te Rozłączenia mogą występować na wiele różnych sposobów i często są związane z przerwą jakiegoś rodzaju pomiędzy ciałem fizycznym a duchem. Przykładem tego jest Rozłączenie Duchowo-Fizyczne, które występuje, gdy duch nadal znajduje się w ciele fizycznym, ale nastąpiło załamanie komunikacji między nimi. Możliwe jest również, aby duch częściowo wyparł się i oddzielił od ciała, co określa się mianem Spirit Out of Body.

  • Organy

Nasze Organy zapewniają istotne funkcje organizmu, a kiedy funkcjonują prawidłowo, utrzymują nas w dobrym zdrowiu! Kiedy występuje nierównowaga w określonym Organie, ciało może doświadczyć wielu niekorzystnych objawów. Kierując się do tej części strony Body Code, zlokalizujesz konkretny Organ, który wymaga interwencji poprzez testowanie mięśni. Przykłady Organów, które możesz odkryć to Serce, Żołądek, Mózg i jego anatomia, w tym Nerwy Czaszkowe, Móżdżek i inne. 

  • Gruczoły

Sekcja gruczołów na stronie Body Code pozwala użytkownikom zidentyfikować zaburzenia równowagi w gruczołach, które wydzielają określone substancje chemiczne do wykorzystania w organizmie. Obejmuje to ważne gruczoły, takie jak tarczyca. Tarczyca wydziela hormony, które wpływają na metabolizm, wzrost, rozwój i inne. Dodatkowo, nadnercza są adresowane w tej sekcji. Nadnercza pomagają organizmowi regulować stres, wśród innych funkcji! Męskie i żeńskie systemy gruczołów różnią się, więc znajdziesz sekcje z systemami gruczołów specyficznych dla każdej płci w tej kategorii, jak również. 

  • Cykl lub rytm ciała

Ta część Body Code zajmuje się brakiem równowagi w Cyklu Dobowym i Rytmie Krążenia. Cykl Dobowy odnosi się do powtarzającego się wzorca, który ma miejsce co 24 godziny i odpowiada przepływowi energii przez 12 głównych meridianów energetycznych w całym ciele. Wykres Dobowy pokazuje okres czasu dla każdego organu i może być pomocny w identyfikacji, który organ doświadcza braku równowagi. Dodatkowo, ta sekcja obejmuje Rytm Krążenia. To również odnosi się do powtarzającego się wzorca w organizmie, który występuje co 24 godziny. Wszystkie nasze funkcje biologiczne, takie jak aktywność fal mózgowych, produkcja hormonów, regeneracja komórek i inne, mogą być powiązane z określonymi porami Rytmu Krążenia. 

  • Ciało energetyczne

Ten rozdział dotyczy systemów energetycznych w ciele. Obejmuje meridiany, czakry, aurę i ciało duchowe. Strona Body Code przedstawia sposób pracy z energią ciała i rozwiązywania nierównowagi, która może wystąpić w Ciele Duchowym, aurze, czakrach i meridianach. Pole bioelektromagnetyczne człowieka, przepływ energii w ciele i duch są ważnymi częściami ludzkiej fizjologii, jednak medycyna często zajmuje się tylko ciałem fizycznym! Ta sekcja pozwala użytkownikom zidentyfikować i uwolnić nierównowagę, która może zakłócać ich optymalne zdrowie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Body Code? Jeśli jesteś już certyfikowanym Emotion Code® Practitioner, teraz jest czas, aby podnieść poziom swoich umiejętności uzdrawiania energetycznego! Zapisz się na Kurs Certyfikacyjny Body Code aby poszerzyć swoją wiedzę, pogłębić zrozumienie i odkryć swój pełny potencjał.