"Najlepszy sukces dedykuję naszej 12-letniej córce Jael.

"W piątej klasie doświadczyła mobbingu. Jael bardzo cierpiała, a my czuliśmy się bezradni. Oprócz rozmów z nauczycielami i szkolnymi pracownikami socjalnymi, zaczęłam stosować z nią The Emotion Code®. Udało mi się rozpuścić jej Ścianę Serca® i w trakcie wielu sesji zajęliśmy się objawami fizycznymi, przekonaniami i uczuciami wielkiego gniewu i smutku.

"Z czasem Jael zaczęła ponownie wierzyć w siebie i stawać się bardziej pewna siebie. Udało nam się nauczyć ją, że wredne słowa kolegów z klasy i marginalizacja ostatecznie nie mówiły nic o jej prawdziwej wartości. To był dla niej bardzo trudny czas i my jako rodzice chcielibyśmy ją przed nim uchronić, ale dzięki rozpuszczeniu Uwięzionych Emocji, Jael udało się przejść przez ten rok szkolny w dobrym zdrowiu i skoncentrować się na nowych rzeczach. Zaczęła się wspinać i grać mini-koncerty na swoich skrzypcach, co napawa ją wielką dumą. W pewnym momencie ustało wykluczenie i przykre komentarze. Ta zmiana oznaczała dla Jael nowy początek.

"Poczucia bezwartościowości, które nasiliło się w wyniku znęcania się, nie udało nam się całkowicie rozpuścić, ale udało nam się je znacznie zredukować. Jael stała się bardziej pewna siebie, odważyła się walczyć i stanąć w swojej obronie. Bierze odpowiedzialność za siebie i innych, uwielbia piec, planować projekty i znów stała się kreatywna. W międzyczasie lubi też spotykać się z przyjaciółmi, z których część odzyskała. Stała się pogodną i ciepłą młodą damą, a bycie jej mamą to czysta przyjemność. Razem staliśmy się silni i wiemy, że możemy wiele opanować".

~Judith W., NW, Szwajcaria

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.