"Slate, mój 4-letni klient, zdiagnozowany z autyzmem, robił ze mną sesje przez osiem miesięcy. Po naszej pierwszej sesji jego mama zauważyła, że jego kontakt wzrokowy jest coraz lepszy. Po naszej drugiej sesji zaczął więcej gaworzyć ze swoimi dwoma starszymi braćmi, dając im kartę PECS (sposób komunikacji osób autystycznych bez polegania na mowie). Po naszej trzeciej sesji, Slate stawał się bardziej zaangażowany, a kilka dni później po raz pierwszy wypowiedział imiona swoich braci. Po naszej czwartej sesji, grał w gry sensoryczne z innymi dziećmi i samodzielnie korzystał z nocnika.

"Zaczęliśmy od robienia sesji co drugi tydzień, a teraz robimy je raz w miesiącu. Wciąż dokonuje się u niego poprawa. Nawiązuje więcej kontaktu wzrokowego, wchodzi w interakcje z braćmi i innymi dziećmi w szkole, a także częściej bawi się ze swoimi psami. Niedawno, po raz pierwszy, Łupek uczestniczył w akcjach do piosenki w szkole. Widząc, co Body Code™ i Emotion Code® zrobiły dla tego słodkiego chłopca, po prostu topi się moje serce! Jestem dozgonnie wdzięczna za wprowadzenie mnie do tej niesamowitej modalności uzdrawiania i za to, że mogę pomagać innym w naturalny, holistyczny sposób."

~Connie Melsha, Iowa, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.