WYKRES EMOTION CODE®

Najprostszy, najłatwiejszy sposób, aby zacząć uwalniać uwięzione emocje!

Użyj tego potężnego narzędzia uzdrawiania energii z instrukcjami krok po kroku do identyfikacji i uwalniania uwięzionej energii emocjonalnej! Wykres Emotion Code pozwala lekarzom medycyny holistycznej znaleźć energię wibracyjną, która może powstrzymywać cię od optymalnego samopoczucia.

WYKRES EMOTION CODE®

A

B

1

Serce lub Jelito Cienkie

Porzucenie
Zdrada
Opuszczenie
Zagubienie
Nieodwzajemniona miłość
Niedocenienie
Złamane serce
Niepewność
Euforia
Wrażliwość

2

Śledziona lub Żołądek

Niepokój
Rozpacz
Odraza
Zdenerwowanie
Martwienie się
Porażka
Bezsilność
Beznadzieja
Brak kontroli
Niska samo ocena

3

Płuca lub Jelito Grube

Płacz
Zniechęcenie
Odrzucenie
Smutek
Żałość
Zdezorientowanie
Bronienie się / Defensywność
Żałoba
Samokrzywdzenie
Zaciętość

4

Wątroba lub Pęcherzyk Żółciowy

Złość
Rozgoryczenie
Poczucie winy
Nienawiść
Uraza
Depresja
Frustracja
Niezdecydowanie
Panika
Brany za pewnik

5

Nerki lub Pęcherz Moczowy

Obwinianie
Groza
Strach
Przerażenie
Zirytowanie
Konflikt
Niepewność tworzenia
Poczucie sterroryzownia
Brak wsparcia
Bycie bez wyrazu

6

Gruczoły lub Narządy Seksualne

Poniżenie
Zazdrość
Tęsknota
Żądza
Przytłoczenie

Pycha
Wstyd
Zaszokowanie
Niegodnym
Bezwartościowy
Kod® emocji©Dr. Bradley Nelson

KROKI DO UWOLNIENIA UWIĘZIONYCH EMOCJI

Używając testów mięśniowych i Wykresu Emocji Emotion Code , wykonaj następujące kroki, aby uwolnić uwięzioną emocję.

KOD EMOCJI® DEFINICJE EMOCJI

Lista emocji, która znajduje się poniżej, obejmuje zakres ludzkich emocji. W słowniku jest wiele innych emocji oprócz tych wymienionych tutaj, ale zdecydowaliśmy się na użycie uproszczonej listy, aby wszystko było łatwe i szybkie. Nie musisz uzupełniać tej listy - każda emocja, której można doświadczyć, będzie podlegała pod jedną z emocji wymienionych poniżej (np. zakłopotanie będzie podlegało pod upokorzenie, zdumienie będzie podlegało pod zmieszanie itd.)

Porzucenie: Porzucenie fizyczne to bycie pozostawionym samemu sobie; pozostawionym za sobą lub opuszczonym (jest to typ porzucenia, który najczęściej widzimy w dzieciństwie). Porzucenie emocjonalne to bycie porzuconym; wycofanym; emocjonalnie opuszczonym lub oddzielonym od; poczucie bycia "pozostawionym" w niefizycznej formie.

Gniew: Silne niezadowolenie i wojowniczość wzbudzone przez rzeczywiste lub domniemane zło; gniew. Gniew jest często używany jako przykrywka lub forma zaprzeczenia dla emocji krzywdy lub strachu.

Lęk: Uogólnione uczucie niepokoju i przedrzeźniania; lęk przed nieznanym; lęk bez tematu (np. czuje niepokój i lęk cały czas bez wyraźnego powodu).

Zdrada: Zdradzić to mieć złamane zaufanie, zostać opuszczonym lub skrzywdzonym przez zaufaną osobę. Zdrada innego to niewierność w strzeżeniu lub wypełnianiu zaufania; nielojalność lub naruszenie zaufania, dezercja kogoś, kto ci ufa. Zdrada siebie to złamanie uczciwości; postępowanie wbrew własnej moralności, znęcanie się nad ciałem lub duszą.

Gorycz: Surowa, niezgadzająca się lub cyniczna postawa. Bycie złym lub urażonym z powodu raniących lub niesprawiedliwych doświadczeń.

Blaming: Being Blamed is to be held responsible; accused; or held guilty for something. Obwiniać innego to obarczać go odpowiedzialnością; oskarżać; znajdować winę. Zrzucanie odpowiedzialności na kogoś lub coś innego, aby uniknąć wzięcia odpowiedzialności. Jest to kluczowa emocja w tworzeniu mentalności ofiary i może spowodować pogorszenie siły osobistej. Obwinianie siebie to znajdowanie winy w sobie, co może prowadzić do poczucia samookaleczenia, depresji itp.

Konflikt: Konflikt wewnętrzny to umysłowa i emocjonalna walka w obrębie własnej osoby, wynikająca z przeciwstawnych żądań lub impulsów. (Konflikt zewnętrzny to walka, niezgoda lub brak zgody, zmaganie się lub walka przeciwko, antagonizowanie. Przedłużający się spór lub walka. (np. Ona i jej były mąż doświadczają ciągłego konfliktu o opiekę nad dziećmi).

Zamęt: Zdezorientowane uczucie; zamglone myślenie; chaos; brak wyrazistości lub jasności; zakłopotanie; oszołomienie; zaburzony stan psychiczny.

Twórcza Niepewność: Poczucie braku bezpieczeństwa lub braku zaufania do siebie w kwestii tworzenia lub rozwoju czegokolwiek - relacji, rodziny, zdrowia, pieniędzy, kariery i/lub przedsięwzięć artystycznych. Poczucie niepewności, które pojawia się i blokuje proces twórczy. (np. blokada pisarska).

Płacz: (często) mimowolny akt wyrażania silnych emocji; reakcja na ból lub cierpienie (emocjonalne lub fizyczne). Reakcja na bezradność lub jej wyraz. Fizyczne uczucie odczuwane w gardle, klatce piersiowej i/lub przeponie. Często zostaje uwięziony, gdy nie pozwala sobie na płacz (tj. tłumienie tej reakcji lub wypychanie jej).

Defensywność: Stan opierania się atakom lub chronienia siebie; bycie wrażliwym na zagrożenie krytyką lub zranieniem swojego ego; bycie na straży przed prawdziwymi lub wyobrażonymi zagrożeniami dla swojej osoby, fizycznymi i/lub emocjonalnymi.

Depresja: Stan bycia smutnym, ponurym, o niskim nastroju, odrzuconym. Często jest to emocja wtórna spowodowana "gniewem skierowanym do wewnątrz" na samego siebie oraz poczuciem wstydu, winy itp.

Rozpacz: Zupełna utrata nadziei; nieszczęście; trudna lub niemożliwa pomoc lub pocieszenie. Discouragement (zniechęcenie): Odczuwanie braku odwagi, nadziei lub pewności siebie; zniechęcenie, rozproszenie. Utrata odwagi, aby spróbować lub spróbować czegoś.

Obrzydzenie: Uczucie wstrętu; gdy obrażony jest dobry smak lub zmysł moralny; silna niechęć. (np. Czuła obrzydzenie, gdy morderca został uniewinniony).

Dread: Strach przed czymś, co ma się wydarzyć; obawa co do czegoś w przyszłości, zwykle realnego, ale czasem nieznanego. (Np. bał się pójść na zjazd absolwentów szkoły średniej i stanąć twarzą w twarz z dręczycielami, którzy go dręczyli).

Effort Unreceived: Kiedy czyjaś praca, osiągnięcia, próby lub starania nie są akceptowane lub uznawane; kiedy czyjś najlepszy wysiłek nie jest uznawany za wystarczająco dobry; poczucie bycia niedocenionym. Brak poczucia akceptacji lub waloryzacji.

Porażka: Kiedy ktoś nie osiąga sukcesu lub osiągnięcia w czymś oczekiwanym, próbowanym lub pożądanym; (np. niepowodzenie w małżeństwie lub innym związku, zwolnienie z pracy, bankructwo, słabe wyniki w sporcie, sztuce, nauce itp.)

Strach: Silnie niepokojąca emocja wzbudzona przez zbliżające się niebezpieczeństwo, zło lub ból; zagrożenie może być rzeczywiste lub wyobrażone.

Forlorn: Skąpiec; smutny i samotny z powodu opuszczenia, spustoszenia lub pustki; beznadziejny; opuszczony.

Frustracja: Rozgoryczenie; utknięcie lub niemożność dokonania postępu; poczucie blokady przed spowodowaniem zmiany lub osiągnięciem celu lub zadania.

Grief: Intensywne cierpienie emocjonalne wywołane stratą, klęską, nieszczęściem itp; ostry żal i głęboki smutek. Uniwersalna reakcja na żałobę. Może być również uczuciem dręczenia, niepokoju lub udręki (np. gdy ktoś sprawia ci przykrość).

Wina: Poczucie, że zrobiło się źle lub popełniło wykroczenie. Poczucie odpowiedzialności za szkodliwe działania innej osoby (np. znęcanie się, rozwód rodziców, śmierć itp.) Często towarzyszy temu uczucie depresji, wstydu i samookaleczenia.

Nienawiść: Brzydzić się; gardzić; wielka niechęć lub niechęć. Często pojawia się w wyniku "zranionej miłości". Często nienawiść dotyczy sytuacji, a nie osoby (np. nienawiść do zachowania innej osoby, niesprawiedliwych okoliczności itp.

Ból serca: Udręka i ból serca; nieszczęście zwykle w wyniku trudności lub smutku w związku. Odczuwany jako miażdżące lub palące uczucie fizyczne w klatce piersiowej.

Bezradność: Bycie niezdolnym do pomocy sobie; bycie bez pomocy lub ochrony innej osoby. Posiadanie niewielkiej siły lub mocy osobistej. Częsta emocja u osób cierpiących na "mentalność ofiary". Poczucie niemożności zmiany swoich okoliczności lub stanu.

Beznadziejność: Pozbawiony nadziei; nie mający nadziei na dobro; nie mający środka zaradczego lub lekarstwa; brak perspektywy zmiany lub poprawy.

Horror: Silna emocja niepokoju, obrzydzenia lub oburzenia wywołana przez coś przerażającego lub szokującego (np. wydarzenie o wyjątkowej przemocy, okrucieństwie lub makabrze).

Upokorzenie: Bolesna utrata dumy, godności lub szacunku do samego siebie; czuć się umartwionym; zawstydzonym.

Niezdecydowanie: Niezdolność do podjęcia decyzji; wahanie się tam i z powrotem między jednym wyborem a drugim. Wynika z nieufności do siebie lub zwątpienia w zdolność do podjęcia dobrej decyzji.

Niepewność: Brak pewności siebie; niepewność siebie; nieśmiałość. Poczucie braku bezpieczeństwa przed niebezpieczeństwem lub śmiesznością.

Zazdrość: Urażona i zazdrosna o czyjś sukces, osiągnięcia lub zalety. Posiadanie podejrzanych lęków; obawy przed rywalizacją lub niewiernością. Wynika z obawy, że nie jest się kochanym i/lub z braku pewności siebie.

Brak Kontroli: Brak powściągliwości lub kierunku; niezdolność do regulowania lub dowodzenia; poczucie, że ktoś lub coś innego określa twój kurs.

Tęsknota: Mieć silne pragnienie lub łaknienie; tęsknota lub pining; aching for; tęsknić za kimś lub czymś; pragnąć czegoś, czego się nie ma (np. She longed for a different life).

Zagubiony: Niemożność dostrzeżenia prawidłowego lub akceptowalnego kursu; nieposiadanie kierunku. Fizycznie zagubiony najczęściej pojawia się od dzieciństwa- (np. zagubienie w lesie i nie może znaleźć drogi do domu, itp.) Emocjonalnie zagubiony odnosi się do uczucia niemożności zobaczenia, jaka jest właściwa decyzja lub kierunek, niemożności znalezienia stabilności emocjonalnej (np. Czuł się zagubiony po śmierci żony; Nie zrobiła nic ze swoim życiem, wydaje się naprawdę zagubiona).

Miłość Nieodebrana: Uczucie, że wyrażona miłość jest lub została odrzucona. Uczucie niechciane, nie zadbane; nieakceptowane; brak miłości tam, gdzie jest ona pożądana.

Niska samoocena: Niska ocena własnej wartości lub wartości; odczuwanie i skupianie się na swoich wadach; posiadanie poczucia braku szacunku dla siebie; brak pewności siebie; brak miłości własnej.

Lust: Intensywne pożądanie lub apetyt seksualny; przemożne pragnienie lub zachcianka (np. żądza władzy); namiętność; pożądać.

Nerwowość: Nienaturalny lub dotkliwy niepokój lub lęk; strachliwy; nieśmiały; czuć się podenerwowanym lub na krawędzi.

Overjoy: Intensywny zachwyt lub uniesienie, które jest zbyt obezwładniające dla organizmu; radość, która jest szokiem dla systemu. Ta jedna emocja pojawi się za wszelkie pozytywne emocje, które zostały uwięzione.

Overwhelm: Być obezwładnionym w umyśle lub emocjach; skrajny stres; czuć się obezwładnionym siłą wyższą; czuć się nadmiernie obciążonym.

Panika: Nagły, przytłaczający lęk, który wywołuje histeryczne zachowanie, nieuzasadnione lękliwe myśli lub objawy fizyczne, takie jak drżenie i hiperwentylacja; silne poczucie zbliżającej się zagłady.

Peeved: Irritated; annoyed; exasperated; irked; aggravated; ticked off.

Pycha: Zbyt wysokie mniemanie o sobie za jakieś rzeczywiste lub wyobrażone zasługi lub wyższość; próżność (nadmierne pragnienie bycia zauważonym, pochwalonym lub zaaprobowanym); czucie się lepszym od innych; wyniosłość; nienaukowość; musi mieć rację; oczekuje więcej uznania niż zasługuje; lub traktuje innych z pogardą lub lekceważeniem. Posiadanie zdrowej ilości dumy (szacunku dla samego siebie lub poczucia własnej wartości) jest dobrą rzeczą, a ten rodzaj dumy zazwyczaj nie pojawia się jako uwięziona emocja (chociaż może się pojawić, jeśli czyjaś zdrowa duma zostanie zraniona).

Odrzucenie: Poczucie zaprzeczenia, odmowy lub odrzucenia; odrzucony jako bezużyteczny lub nieważny; wyrzucony; niechciany; opuszczony.

Resentyment: Uczucie niezadowolenia lub oburzenia na kogoś lub coś uważanego za przyczynę krzywdy lub zniewagi; rozgoryczenie z powodu niesprawiedliwego traktowania; niechęć do przebaczenia. Często emocja ta idzie w parze z wrogością (złą wolą, która przejawia się w działaniu, silną wrogością lub antagonizmem).

Smutek: Nieszczęśliwy; smutny; żałobny; dotknięty żalem.

Nadużywanie siebie: Nadużywanie siebie pod względem emocjonalnym obejmuje negatywne rozmowy o sobie (np. "Jestem takim idiotą"), obwinianie siebie itp. Nadużywanie siebie fizycznie obejmuje maltretowanie ciała poprzez używanie substancji uzależniających; nie dbanie o ciało poprzez brak snu, odpowiedniej diety lub odżywiania; pracę ponad to, co można lub należy znieść; karanie lub opodatkowanie się nadmiernie. To nadużycie może pomóc odpokutować za "grzechy", prawdziwe lub wyimaginowane, i zwykle jest napędzane przez gniew. Choroby mogą być formami samookaleczenia (np. "Nie zasługuję na uzdrowienie").

Wstyd: Poczucie bycia złym, wadliwym lub niegodnym. Bolesne uczucie, że zrobiło się lub doświadczyło czegoś niehonorowego, niewłaściwego lub głupiego; hańba; upokorzenie; powód do żalu. Najniższa wibracja spośród wszystkich emocji. Prowadzi do poczucia winy, depresji, a nawet samobójstwa.

Szok: nagłe lub gwałtowne zaburzenie emocji lub wrażliwości; skrajne zaskoczenie; czuć się straumatyzowanym lub oszołomionym.

Sorrow: Smutny żal; przykrość spowodowana stratą, rozczarowaniem lub smutkiem; odczuwać lub wyrażać żal, nieszczęście lub smutek.

Upór (ang. Stubbornness ): Bycie trudnym; nieugiętym; niezdolnym lub niechętnym do przebaczenia; upartym; upartym w głowie; opornym.

Taken for Granted: Czuje się traktowany z niedbałą obojętnością; nie otrzymuje podziękowań lub za coś osiągniętego, podobne do ignorowania.

Terror: Intensywny, ostry, opanowany strach; skrajne przerażenie; alarm.

Unsupported: Brak wsparcia, pomocy lub zachęty; nie wyręczany przez innego; nie broniony, gdy pomoc jest potrzebna; czujący, że ciężar jest zbyt ciężki, by udźwignąć go samemu itp.

Unworthy: Nie dość dobry; poniżej godności; niegodny pochwały lub wiarygodny; niezasługujący; nie wartościowy lub nieodpowiedni; niegodny.

Podatność: Poczucie podatności na krzywdę, emocjonalną lub fizyczną; niepewność; niestabilność.

Wishy Washy: Słaby, bez ducha; niezdecydowany irresolute; bez siły charakteru. Brak przekonania; bez kręgosłupa.

Martwienie się: Rozmyślanie o trudnościach lub kłopotach; niepokój lub lęk przed sytuacją lub osobą; skrajna troska o potencjalne problemy; troska o bliską osobę w możliwym niebezpieczeństwie.

Worthless: Bez znaczenia lub wartości; bez doskonałości charakteru, jakości lub szacunku; nie służący żadnemu celowi.

 

Wykres Emotion Code jest również DARMOWY na stronie

Body Code Aplikacja systemowa

  • Uwolnij uwięzione emocje

  • Zobacz wykresy przepływu emocji w Ścianie Serca i Uwięzionych Emocji

  • Poradnik krok po kroku dla Emotion Code

Część Emotion Code® aplikacji Body Code System jest całkowicie BEZPŁATNA, ale dzięki miesięcznej subskrypcji uzyskasz dostęp do The Body Code™, naszego pełnego, kompleksowego systemu uzdrawiania energetycznego.