napisany przez Mariannę Ludescher, CECP

Jako rodzice słyszeliśmy lub obserwowaliśmy na własne oczy, że dzieci pochodzące od tych samych rodziców mogą wykazywać różne cechy. Mogą to być różnice w zachowaniu, zdolnościach do nauki, talentach artystycznych i zdolnościach sportowych. Oprócz genetyki i innych ważnych czynników, uwięzione emocje mogą całkiem możliwe, że odgrywają rolę w tych różnicach.

Doświadczenie intensywnej emocji w naszym życiu nie musi mieć na nas długotrwałego wpływu. Emocja przychodzi i odchodzi, gdy ją przetwarzamy. Są jednak okresy, kiedy intensywna emocja może pozostać w naszym ciele. Ta energia może przybrać formę kuli energetycznej, która według The Emotion Code nazywana jest "Uwięzioną Emocją".

Większość uwięzionych energii emocjonalnych w naszym systemie energetycznym została zebrana przez nas samych - to znaczy, że prawdopodobnie powstały one, gdy nie przetworzyliśmy w pełni emocjonalnych wydarzeń w naszym życiu. Jednocześnie możemy mieć uwięzione emocje, które nabywamy od ludzi wokół nas lub które odziedziczyliśmy po naszych przodkach.

Odziedziczone Uwięzione Emocje mogły być odczuwane przez któregoś z naszych przodków, mającego trudny okres w swoim życiu. Wierzymy, że energia odczuwanej emocji utknęła w ciele przodka i była później przekazywana przez potomków, często przez wiele pokoleń. Ja sama miałam uwięzioną odziedziczoną emocję płaczu, która była przekazywana przez 23 pokolenia. W praktyce dr. Bradley Nelson, autora książki The Emotion Code, rekord uwięzionej emocji wynosił 187 pokoleń.

Kiedy uwalniamy uwięzione emocje od naszych dzieci i znajdujemy i uwalniamy odziedziczoną emocję, ta uwięziona emocja jest uwalniana od każdego, kto miał tę uwięzioną emocję w linii rodzinnej. Im więcej odziedziczonych Uwięzionych Emocji znajdziemy, tym więcej może być uwolnionych również od rodziców. W efekcie związek rodziców może się zmienić, ponieważ uwalniając odziedziczone przez dziecko Uwięzione Emocje, jednocześnie dokonujemy uwolnienia dla obojga rodziców.

Podobnie, uwolnienie odziedziczonych Uwięzionych Emocji dla naszych dzieci może mieć wpływ na nasze relacje z rodzicami. Uwięzione Emocje, które odnajdujemy i uwalniamy u naszego dziecka mogą pochodzić z kilku pokoleń i mogą być obecne również w ciałach naszych rodziców. Kiedy uwalniamy Uwięzioną Emocję przekazaną naszemu synowi lub córce przez naszą matkę lub ojca, a później przez nas, może ona zostać uwolniona nam i od naszych rodziców w podobny sposób.

Możemy również sprawdzić, czy w ciałach naszych dzieci nie ma uwięzionych emocji, które zostały nabyte od innych osób. Mogło to nastąpić, gdy były one w łonie matki. Zazwyczaj są to emocje matki odczuwane podczas ciąży, choć czasem mogą pochodzić od ojca lub nawet od kogoś innego mieszkającego wtedy z rodziną (jak babcia, dziadek czy rodzeństwo). Chociaż podczas tych uwolnień nabyte Uwięzione Emocje nie są uwalniane z ciała osoby, z której pochodziły, mogą być rozpoznane i zidentyfikowane, a następnie mogą być uwolnione od tej osoby. Czasami rozpoznanie, któremu towarzyszy efekt "Aha" może spowodować uwolnienie Uwięzionej Emocji. Uwolnienie, które ułatwiamy naszym dzieciom, jest okazją do zajęcia się naszymi własnymi emocjami. Omówienie ich ze współmałżonkiem lub innymi osobami zaangażowanymi może mieć wpływ na nasze relacje rodzinne.

Wreszcie, ważne jest, aby rozpoznać potencjalne Uwięzione Emocje naszych dzieci, które mogą gromadzić podczas szkoły, wydarzeń rodzinnych lub innych okazji w ich życiu. Te uwięzione emocje mogą mieć wpływ na ich zachowanie, prowadząc do trudności w nauce i problemów w relacjach rodzinnych. Jeśli pozwolimy im się zagnieździć, problemy te mogą stać się ciężarem dla relacji między samymi rodzicami.

Czasem inni rodzeństwo otrzymają mniej opieki i uwagi od rodziców jako trudne dziecko dominuje rodzicielską uwagę. Uwalniający Uwięzione Emocje ten dziecko mógł pomóc przynosić równowagę i spokój w życiu dziecka. To mógł skorzystać nie tylko związek rodzice, ale cała rodzina.

Jak pokazano w tych sytuacjach, robienie Emotion Code uwolnień dla naszych dzieci może przynieść korzyści całej rodzinie, czyniąc to wartą inwestycji inwestycją w dynamikę relacji rodzinnych.

połączenie z Marianną Ludescher, CECP

Dowiedz się więcej o The Emotion Code