Przed rozpoczęciem sesji odmówię modlitwę z prośbą o prowadzenie i jasność w trakcie sesji. Proszę również, aby sesje były skuteczne i efektywne. Następnie lubię prosić o wysłanie przede mną niebiańskich posłańców (aniołów), aby rozpocząć otwieranie ścieżki uwalniania emocji i uzdrawiania dla osoby, nad którą będę pracować. Uwielbiam to robić i prosić o dodatkową pomoc przy moich sesjach! Naprawdę wierzę, że wokół nas jest wiele aniołów, które czekają na to, abyśmy poprosili je o pomoc, więc staram się korzystać z nich bardzo często!

Maria Dopp